Θεοφραστος

 
 
 

Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΕΣΙΟΥ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ που χρηματοδοτείται κατα 20% απο ΓΕΓΕΤ/ΥΠ.ΑΝ και κατα 80% απο την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Η διαχείριση του προγράμματος έγινε απο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα πλαίσια της εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής.


Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής έγινε απο τον συντηρητή κο. Θωμά Κατσαρο επιβλέπων ήταν ο καθηγητής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών  καθ. Ιωάννης Λυριτζής και υποβλήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε διάφορα εισαγωγικά στοιχεια για την ζωή και το έργο του Θεόφραστου και των συνεχιστών του καθώς και στοιχεια σχετικά με την μελέτη των χρωστικών.

Καλώς ήλθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος 


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΕΣΙΟΥ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ


    Το πρόγραμμα χρηματοδοτήται κατα 20% απο ΓΕΓΕΤ/ΥΠ.ΑΝ και κατα 80% απο την Ευρωπαική Ένωση. 

Καλώς ήλθατε

 

This research project, implemented within the framework of the “Reinforcement Programme of Human Research Manpower” (PENED)-03/141 and co-financed by National and Community Funds (20% from the Greek Ministry of Development-General Secretariat of Research and Technology and 80% from E.U.-European Social Fund).

The   authors  would  like   express  their  acknowledgments  to  his  Eminence   Archbishop  Damianos  of  Mountain  Sinai  monastery  and  Raitho  (Egypt)  for his  co‐finance   in  this  project.