Ασβεστόλιθος, Ιθάκη, ITH 3
Ψαμμίτης, Οσίριον Αίγυπτος OS6
Obsidian
Κεραμικό
Οψιανός, Δεμενεγάκη
Οψιανός, Γυαλί Νισήρου
Πηγή μαύρου οψιανού
Οψιανός, Γυαλί Νισήρου
Πηγή οψιανού με κηλίδες
Λεπίδες οψιανού, Φιλακοπή
Γρανίτης, Ορίριον, Αίγυπτος OS7
Ασβεστόλιθος, Ναός του Σέθου Ι, Αίγυπτος
Ασβεστόλθος, Ιθάκη, ITH3
Ceramic, Kastrouli

Loading