• Χρονολόγηση με θερμο- και οπτική φωταύγεια αρχαιολογικών και γεωλογικών υλικών (Αιγαίο, Σαουδική Αραβία, Αιγυπτιακά μνημεία, ειδικά πρωτόκολλα μετρήσεων)
  • Χρονολόγηση ενυδάτωσης οψιανών εργαλείων (Μεξικό, Νησιά Πάσχα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ουγγαρία, Μ. Ασία, Αιγαίο και ηπειρωτική Ελλάδα, εφαρμογές και ειδικά πρωτόκολλα βελτίωσης μεθόδου SIMS-SS) (www.archlab.aegean.gr/sims-ss/index.html)
  • Χαρακτηρισμός- Προέλευση αρχαιοϋλικών/ αναλύσεις με ακτίνες –Χ φθορισμού (κεραμική, χρωστικές, πετρώματα γυάλινα),
  • Δοσιμετρία άλφα, βάτα και γάμμα ακτινοβολιών (μετρήσεις γνωστών μεθόδων και ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για άλφα σωματίδια),
  • Αρχαιοαστρονομία (Ελλάδα, Μέση Ανατολή, Σινά, Αίγυπτος, Μ. Ασία)
  • Aρχαιομεταλλουργία (ανάπτυξη νέας μεθόδου χρονολόγησης αρχαίων μετάλλων, ισοτοπικές και χημικές αναλύσεις σκωριών και μεταλλευμάτων)
  • Έκδοση περιοδικού Mediterranean Archaeology & Archaeometry από 2001 (www.maajournal.com)
  • Έκδοση περιοδικού Scientific Culture από το 2015 (www.sci-cult.com)

Χρηματοδοτήσεις: Προγράμματα: Υπουργείο Αιγαίου, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Εξωτερικών, Ιδιωτικές Εταιρίες-Επιχειρήσεις, Τοπικές αυτοδιοικήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση (INTEREG II, ΕΣΠΑ, Ερμής, Πυθαγόρας), Ελληνοτουρκικό διακρατικό πρόγραμμα.

Loading